1. díl - Technický popis lehkých jeřábů 18. 01. 2018

1.1 Všeobecný popis

Lehké jeřáby NIKO poskytují ergonomické a ekonomické řešení pro různé využití. Masivní design a vysoká úroveň výroby zaručují dlouhou životnost s minimální údržbou. Modulární design lehkého jeřábu NIKO zaručuje univerzální použití a možnost budoucího rozšíření systému.

 


Hlavní charakteristické vlastnosti lehkých jeřábů NIKO jsou:

1. Zatížení až do 2000 kg.
2. Modulární design umožňující následné rozšíření a přemístění.
3. Snadná montáž použitím různých kotvících svorek.
4. Potencionálnost propojení s budoucím nebo současným podvěsným dopravníkovým systémem.
5. Teleskopické jeřáby.
6. Manuální nebo elektrický pojezd.
7. Montáž na strop, stropní konstrukci nebo na podlaze stojící konstrukci.
8. Komponenty dostupné s povrchovou úpravou žlutý anebo modrý zinkochromát.
9. Nerezové provedení jeřábů.

Dle druhu přemostění rozlišujeme tři hlavní kategorie lehkých jeřábů NIKO:  

I. Lehké mostové jeřáby bez výztuže.
II. Lehké mostové jeřáby s žebrovým vyztužením (plochá ocel).
III. Lehké mostové jeřáby s příhradovou konstrukcí.

Lehké mostové jeřáby bez výztuže

Lehké jeřáby první kategorie jsou velice ekonomické, ale mají omezené využití. Jsou vhodné tam, kde je rozpětí jeřábového mostu relativně malé, a přepravovaná břemena jsou lehká.

Lehké mostové jeřáby s žebrovým vyztužením (plochá ocel)

Lehké jeřáby druhé kategorie je možné použít všude, kde je rozpětí jeřábového mostu trochu větší než u první kategorie a opěrné body jsou dále od sebe. Použitím výztuhy se eliminuje prohýbání nosníku. Přesné rozměry výztuhy závisí na břemeni, které bude přepravováno a prostorových poměrech provozu, kde bude jeřáb používán.

Lehké mostové jeřáby s příhradovou konstrukcí

Lehké jeřáby třetí kategorie jsou vhodné, je-li:

· přepravované břemeno vyšší hmotnosti (do 2000 kg),
· velké rozpětí jeřábového mostu,
· omezený počet kotvících bodů.


V této kategorii je výztuha tvořena příhradovou konstrukcí z čtvercových jaklových profilů.

Lehký jeřáb s příhradovou konstrukcí
Obrázek 1: Typický lehký jeřáb s příhradovou konstrukcí


1.2 Lehké jeřáby NIKO - hlavní součásti

Hlavní součásti lehkého jeřábu NIKO jsou:

1. Vodící kolejnice NIKO jsou hlavní součástí pro podélné jeřábové dráhy i pro příčný most.
2. Kolejnice vyztužené žebrem nebo příhradovou konstrukcí jsou alternativou pro podélné jeřábové dráhy i pro příčný most.
3. Konzoly a spojky.
4. Posuvné vozíky pro mostové jeřáby, dle požadavku i s jednotkou elektrického pohonu.
5. Kladky pro transport břemene nebo kladkostroje. Rovněž s možností elektrického pohonu.
6. Dorazy.
7. Kabelové vlečky (sestavy kabelových vozíků a koncových svorek).
8. Aretace přesuvny anebo teleskopické výsuvné dráhy.


1.2.1 NIKO vodící kolejnice

Vodící kolejnice použity v jakémkoliv lehkém jeřábu NIKO jsou k dispozici v různých délkách až do šesti metrů (větší délky jsou možné na vyžádání). Dráha je obvykle v povrchové úpravě galvanický zinkochromát. Vodící kolejnice jsou buď elektrolyticky pokovené, nebo jsou opatřeny nátěrem, či jsou z nerezové oceli. Uzavřený tvar dráhy NIKO snižuje hromadění prachu a jiných nežádoucích částic a zvyšuje životnost systému.

Základní rozměry vodící kolejnice NIKO jsou:

Základní rozměry jednotlivých profilů NIKOObrázek 2: Základní rozměry jednotlivých profilů NIKO


1.2.2 Kolejnice s výztuží

Vyztužená dráha umožňuje zvětšení rozpětí příčného mostu a nosné vzdálenosti, aniž by se zvětšoval průhyb nosníku a zajišťuje bezpečnost celé konstrukce. Výběr ze tří typů příčného mostu (bez vyztužení nebo s vyztužením pomocí nosníku nebo příhradové konstrukce) závisí na přepravovaném nákladu a počtu použitých kotvících bodů.

1.2.3 Kotvící a nosné svorky, spojky

Podpěry je nutné použít přesně podle návodu, což je velice důležité pro bezpečnou práci s jeřábem. Proto je nezbytná konzultace s konstruktérem a také specifikace typu a čísla podpěr s ohledem na:


· Speciální provozní podmínky (např. když jsou použity elektricky poháněné vozíky, vibrace jsou větší a množství kotvících bodů je nutné náležitě zvýšit).
· Rozměry prostor, ve kterých bude jeřáb provozován.
· Typ nosné konstrukce.
· Břemeno, které bude přepravováno.


Existují různé podpěry, které můžou být použity, některé z nich jsou znázorněny v článku 3.2.1.2 Montáž kotvících a nosných svorek. Kompletní seznam lze najít v katalogu C2 NIKO.
V místech, kde je potřeba dráhu propojit, se používá spojka B49. Když je ale část dráhy vyztužená, musí se použít jiné typy spojů. (Viz článek 3.2.2 Montáž spojek.)

1.2.4 Posuvné mostové vozíky a kladky pro mostové jeřáby

NIKO nabízí širokou paletu posuvných vozíků a kladek. Konstruktéři firmy NIKO berou ohled na specifické vlastnosti každého jednotlivého jeřábu, aby mohli vybrat nejlepší a nejekonomičtější řešení. Pokud je třeba, firma NIKO může také vyrobit speciální výrobky, aby mohla zvýšit jak funkčnost jeřábu, tak i spokojenost zákazníků. Posuvné mostové vozíky i kladky pro břemena je možné vybavit pohonem. Více detailů viz články 3.2.3 Spojení dvou samostatných částí vyztužených kolejnic dráhy za použití speciální plotny a 3.2.5 Montáž kladek.

1.2.5 Koncové dorazy

Stejně jako u ostatních posuvných systémů firmy NIKO, i v případě lehkých jeřábů jsou pro každou vodící kolejnici použity dorazy kvůli zajištění přepravovaného nákladu. Obzvláště u lehkých jeřábů je použitý doraz typu X01 doplněn příčným šroubem s pojistnou maticí (typ X06). Touto kombinací se snižuje riziko pádu nákladu.

Doraz ve spojení s příčným šroubem a pojistnou maticí

Obrázek 3: Doraz (typ X01) ve spojení s příčným šroubem s pojistnou maticí (typ X06)


1.3 Hlavní volitelné součásti lehkého jeřábu NIKO

Kromě základních součástí lehkého jeřábu NIKO jsou k dispozici také součásti volitelné, které zvyšují funkčnost nebo řeší různé problémy díky svým speciálním vlastnostem. Mezi tyto volitelné součásti patří:

· Použití elektrického vedení nebo přívodu stlačeného vzduchu. Kabel, nebo hadice se zavěsí na kabelové kladky. (Viz článek 3.2.6 Montáž kabelových kladek.)
· Možnost připojení jeřábu k jinému jeřábu nebo podvěsné dráze. Připojení se provádí za pomoci aretací přesuvny.(Viz článek 3.2.7.1 Montáž aretace přesuvny.)
· V případě, že nestačí běžná jeřábová dráha, je možné použít teleskopickou výsuvnou dráhu. (Viz článek 3.2.7.3. Montáž teleskopické dráhy)
· Všechny pohyblivé části jeřábu mohou být ovládané manuálně nebo elektricky

Jste netrpěliví a chcete si pročíst kompletní Manuál lehkých jeřábů ihned? Zadejte svůj e-mail a stáhněte si celý Manuál ještě dnes!

 

Nenechte si také ujít další díly:

 2. díl - Design lehkých jeřábů NIKO 

 3. díl - Montážní návod pro lehké jeřáby NIKO

 4. díl - Funkce lehkého jeřábu NIKO

 5. díl - Kontrola a údržba lehkého jeřábu NIKO

 6. díl - Základní pravidla bezpečnostiDiskuse