2. díl - Design lehkých jeřábů NIKO 18. 01. 2018

Konstruktéři firmy NIKO respektují následující kritéria:

• bezpečnost konstrukce,

• maximální využití prostoru,

• rozšiřitelnost,

• nízkonákladovost.

 

Zkušenosti a znalosti konstruktérů firmy NIKO garantují splnění všech výše uvedených kritérií.

Firma NIKO je certifikovaná pro normy EN ISO 9001 a EN ISO 14001 pro design a výrobu komponentů lehkých jeřábů. Všechny výrobní procesy jsou šetrné k životnímu prostředí. Design jeřábů firmy NIKO splňuje všechny příslušné Evropské směrnice (např. NAŘÍZENÍ 2006/42/EC EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY ze 17. května 2006 o strojním zařízení, a dodatkové Nařízení 95/16/EC).

Firma rovněž splňuje normu ISO 2768 pro výrobu a design součástí, definování tolerancí. Což zajišťuje dobrou kompatibilitu součástí pro snadnou montáž.

Při montáži nebo rozšíření jakéhokoliv jeřábového systému je nejdůležitějším bezpečnostním faktorem vzdálenost kotevních bodů. Je několik pravidel, které je nutné dodržet, ale je to hlavně zkušenost a detailní prozkoumání každé jednotlivé součásti, které zaručí maximální bezpečnost. Obecné pravidlo, které se nesmí nikdy ignorovat, je: ”Kotevní body dráhy s délkou L musí být instalovány tak, aby průhyb nosníku nepřekročil L/300”.

Ohledně kotevních bodů vždy dbejte na doporučení konstruktérů NIKO. Montážní návod a návrh řešení je součástí balení. Změny doporučeného rozmístění kotevních bodů by neměly být provedeny bez předchozího svolení výrobce.

Jste netrpěliví a chcete si pročíst kompletní Manuál lehkých jeřábů ihned? Zadejte svůj e-mail a stáhněte si celý Manuál ještě dnes!

 

Nenechte si také ujít další díly:

 1. díl - Technický popis lehkých jeřábů

 3. díl - Montážní návod pro lehké jeřáby NIKO

 4. díl - Funkce lehkého jeřábu NIKO

 5. díl - Kontrola a údržba lehkého jeřábu NIKO

 6. díl - Základní pravidla bezpečnostiDiskuse