Montáž koncového dorazu X01 12. 01. 2017

Koncový doraz X01

Koncový doraz pro kolejnice, s pryžovou vyrovnávací pamětí, zaručuje komfortní zajištění přepravovaného nákladu. Používá  se v projektech pro posuvná vratapodvěsné dráhykabelové vlečky a lehké jeřáby. Zejména u lehkých jeřábů doporučuje výrobce používat výhradně doraz typu X01 ve spojení s pevným příčným šroubem s pojistnou maticí (typ X06). Touto kombinací se snižuje riziko pádu nákladu.

Doraz X01 je umisťován na otevřeném konci kolejnice a tím zamezuje vyjetí kladek a vozíků z kolejnice.

Doraz.Obrázek 1: Doraz (typ X01) ve spojení s příčným šroubem s pojistnou maticí (typ X06)


Montáž koncových dorazů

 

Obrázek 2: Montáž koncových dorazů

Jakmile je provedena montáž kolejnic, je nutné umístit do jejich otevřených konců dorazy. Tím zajistíme bezpečný provoz a zamezíme možnému vyjetí kladek z dráhy.

Důležitá poznámka: Do kolejnic jeřábové dráhy vždy použijeme doraz s příčným šroubem X06, čím zajistíme větší bezpečnost proti možnému pádu.

Samotná montáž koncových dorazů je snadná. Postupujeme následovně:

1)    Uvolníme oba šrouby dorazu, které spojují dvě části, ze kterých je doraz složen.

2)    Koncový doraz nasuneme do konce kolejnice dráhy (viz Obrázek 2), a to gumovou částí dorazu směrem dovnitř kolejnice.

3)    Šrouby důkladně utáhneme dle pokynů výrobce.

Tabulka níže uvádí utahovací moment šroubu. Tyto hodnoty jsou platné pro všechny šrouby jeřábové dráhy.

Šroub (třída 8.8.) M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Utahovací moment (Nm) 10 25 50 87 210 412 711 1422


4)    Nakonec namontujeme příčný šroub dorazu společně s pojistnou maticí.


Anketa

Byl pro Vás článek o koncových dorazech užitečný?

Ano 100%
Ne 0%
Hlasovalo: 7