Montáž Spojky B49 10. 01. 2017

Spojka B49

Slouží, jak již samotný název napovídá ke spojování jednotlivých kusů kolejnic. Tím zajišťuje plynulý a bezproblémový průjezd kladek mezi jednotlivými kolejnicemi.

V místech, kde je potřeba dráhu propojit se používá právě spojka B49 (jednotlivé kolejnice mezi sebou, kolejnice s oblouky a výhybkami). Dle charakteru konkrétní dráhy a možností jejího kotvení, může být také spojka B49 nahrazena spojkou nastavitelnou B11 či spojkou s upevněním na strop B30Pakliže je dráha vyztužená, používají se speciální kotvící prvky.

Spojka B49 Spojka nastavitelná B11 Spojka s upevněním na strop B30 
 Spojka B49  Spojka nastavitelná B11  Spojka s upevněním na strop B30

Spojky B49 jsou velmi důležitým spojovacím prvkem všech stavebnicových systémů NIKO. Díky nim je montáž snadná a rychlá.

Využívá se jak v projektech pro posuvná vrata, podvěsné dráhy, mostové jeřáby, tak i pro kabelové vlečky.

Spojky B49 nabízíme ve žlutém zinkochromátu (zlaté provedení), tak i v modrém zinkochromátu (stříbrné provedení).

Montáž

Samotná montáž spojky musí proběhnout pečlivě, dle pokynů výrobce. Pokud je montáž provedena nesprávným způsobem, dochází k tomu, že kladky a vozíky neprojíždí dráhou plynule.

Montáž se provádí následujícím způsobem:

- Konce obou kolejnic se vsunou do spojky tak, že se střetnou v jejím středu,

- Čtyři šrouby ve vrchní části se musí utáhnout tak, aby spodní část kolejnic lícovala rovnoběžně se spojkou, čímž dosáhneme plochého spoje pro hladký průjezd vozíků,

- Rovnoměrným utažením čtyř bočních šroubů (2 + 2 z každé strany) zajistíme osovou souměrnost kolejnic.

Spojení dvou částí kolejnice za pomoci spojky B49, demonstruje také přiložené video:

POZOR!

- Zajištění vodorovnosti a svislosti obou kolejnic dráhy je nezbytné pro plynulý průjezd kladek a vozíků. Vzniklá mezera mezi kolejnicemi musí být co možná nejmenší.

- Správné dotažení šroubů spojky je důležité. Dbejte prosím na to, že přílišné dotažení šroubů spojky by mohlo způsobit deformaci kolejnic.

- Spojky slouží pouze ke spojení dvou kolejnic. Neplní funkci nosných a kotvících svorek, proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost také montáži nosných svorek v blízkosti spojek. Výrobce doporučuje svorky umisťovat vždy před a také za každou spojku, tím eliminujeme případné přetížení dráhy v místě spojení kolejnic.

Anketa

Byl pro Vás článek o spojkách užitečný?

Ano 100%
Ne 0%
Hlasovalo: 7