02. 08. 2016

Mostový jeřáb bez výztuže


Mostové jeřáby bez výztuže se používají zejména tam, kde není možné upevnit jeřáb do stropní konstrukce. Pro docílení většího rozpětí jsou profily mostu většinou zesíleny. Dráha jeřábu může být navíc ještě posílena I profilem, který se umisťuje paralelně nad kolejničkou.

Mostový jeřáb bez výztuže

Mostový jeřáb s příhradovou konstrukcí


NIKO jeřábové systémy mohou být vyztuženy za pomocí příhradové konstrukce. Využitím vyztužených profilů jeřábové dráhy odpadá nutnost užití zpevnění konstrukce pomocí I profilu. Tímto zkrátíme čas potřebný k montáži jeřábové dráhy.

Mostový jeřáb s příhradovou konstrukcí

Mostový jeřáb bez výztuže montovaný na strop


Jeřáby namontované na strop jsou vhodné všude tam, kde nemohou být kvůli omezenému prostoru užity mostové jeřáby s podpůrnou konstrukcí. Vzhledem k tomu, že jeřáb je upevněn přímo do stropu, nejsou zapotřebí žádné podpěrné sloupy. Nicméně je nutností mít k dispozici dostatečně silnou stropní konstrukci. Delší dráha je upevněna v kratších vzdálenostech, k vyztužení dráhy se tak může využít I profil či jiné vyztužení určené do stropu.

Mostový jeřáb bez výztuže montovaný na strop

Mostový jeřáb s příhradovou konstrukcí montovaný na strop


Tam, kde je stropní konstrukce omezena menším počtem kotvících bodů (např. vzdálenost nosných profilů), lzevyužít dráhu s příhradovou konstrukcí.

Mostový jeřáb s příhradovou konstrukcí montovaný na strop