Přesuvna NIKO 25. 09. 2017

Dalším velmi častým doplňkem podvěsné dráhy je přesuvna. Přesuvna slouží k horizontální přepravě výrobků v kolmém směru ke kolejnicím dráhy. Mnohdy nahradí složitý systém výhybek a často je jediným řešením, díky kterému hospodárně využijeme maximální plochu pracoviště.

Přesuvna je ovládána zpravidla manuálně za pomoci hrazdy. Součástí hrazdy je lankem propojené ovládací táhlo aretace přesuvny. Přesuvna může obsahovat jednu i více kolejnic a právě díky aretaci je zajištěna bezpečnost přesuvny a souosost jednotlivých propojení všech kolejnic. Kladky anebo traverzy přepravované na přesuvně jsou během celé doby přepravy mechanicky zajištěny proti vypadnutí. Veškeré volné konce podvěsné dráhy, které zrovna nejsou propojeny s přesuvnou, rovněž obsahují mechanické zajištění proti vypadnutí přepravovaných výrobků. Díky doplnění podvěsné dráhy o spouštěcí stanice a přesuvny docílíme efektivního využití plochy pracoviště, snížíme fyzickou náročnost a zvýšíme produktivitu práce.

Přesuvna ve strojírenské výrobě:

Diskuse