Příklad: Kladka 23.T10

Závadu popište prosím co nejdůkladněji. Děkujeme

Nahrajte přílohy ve formátu PDF, JPEG, DWG. Max. 25 MB.

Nahrajte přílohy ve formátu PDF, JPEG, DWG. Max. 25 MB.

Nahrajte přílohy ve formátu PDF, JPEG, DWG. Max. 25 MB.